Szállítás és Garanciális feltételeink

A Boxterem.hu Shop üzemeltetője kijelenti, hogy az üzlet/ webáruház működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi.

A TERMÉK ÁTVÉTELEKOR KÉRJÜK MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZZE ANNAK SÉRÜLÉSMENTESSÉGÉT!

Vásárlók jogai minőségi kifogás esetén:

Jótállás

Az európai uniós előírások szerint a jótállás - amelyet a fogyasztók inkább garanciaként ismernek - nem kötelező, azonban a tagállamok ettől eltérhetnek. Ennek megfelelően Magyarország a kötelező jótállás mellett döntött, amelyet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre kell biztosítaniuk az eladóknak.

A CÉGÜNK ÁLTAL FORGALMAZTOTT SPORTSZEREK, NEM MÍNŐSÜLNEK TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKNEK.

CÉGÜNK MINDEN TERMÉKÉRE 6 HÓNAP JÓTÁLLÁST GARANTÁL.

A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni. Ez tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy hibátlan árut adott át és a hiba a fogyasztó rendeltetésellenes használata miatt keletkezett. Nagyon fontos, hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell a vásárlás előtt keletkeznie.

Az eladó által önként vállalt, a kötelező jogszabály által nem említett termékekre vonatkozó, vagy a kötelező minimális jótállási időnél hosszabb időtartamra kiterjedő jótállás szerződés keretében valósul meg. A piaci verseny eredményeként a kereskedelemben egyre gyakoribb, hogy a nem tartós használatra rendelt termékekre az értékesítő önként jótállást vállal, annak érdekében, hogy bizonyítsa a termék kiváló minőségét.

A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval, vagy a szolgáltatás nyújtójával közölni. Fontos tudni, hogy mind a jótállás, mind a szavatosság esetén a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg: azaz kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás. 

Ha a jótállás alá tartozó termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodott, az üzlet köteles a fogyasztó kérésére a terméket kicserélni, ha a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát.

Internetes vásárlás

Az online vásárlás egyre népszerűbb az EU-ban, ugyanakkor a szektor fejlődésére a határon átnyúló kereskedelem akadályai hátráltató tényezőként hatnak. A fogyasztók sok esetben olcsóbb vagy jobb minőségű áruhoz juthatnak, ha az interneten keresztül rendelik meg a terméket, azonban egyes tényezők visszatartják az online vásárlások európai uniós felfutását. Ilyen akadályozó tényező a földrajzi tagoltság és a nyelvi akadályok mellett a fogyasztói bizalom hiánya is. Az Európai Unió ezért az elmúlt időszakban kiemelt helyen kezelte az elektronikus úton történő vásárlások ösztönzését, és további intézkedéseket terveznek az akadályok felszámolása és a fogyasztók bizalmának megerősítése érdekében.

Jogi alapok

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv rögzíti az elektronikus kereskedelem belsőpiacának kereteit, biztosítva a jogbiztonságot a fogyasztóknak és a kereskedőknek egyaránt. Az irányelv harmonizált szabályokat állapít meg például az átláthatóság, a fogyasztók tájékoztatása, a hirdetések, az elektronikus szerződések és a közvetítő szolgáltatók felelőssége terén, megtiltja továbbá a tagállamok számára a más tagállamból nyújtott “információs társadalommal összefüggő szolgáltatások” igénybevételének korlátozását.

A távolsági értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ( 97/7/EK és 2002/65/EK irányelvek) által garantált jogok valamint a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását tiltó ( 93/13/EGK ) irányelv által biztosított védelem az interneten keresztül vásárlókat is megilletik.

Folyamatban van az uniós fogyasztóvédelmi előírások reformja , amely az internetes vásárlók jogait is bővíti. A 2011 októberében elfogadott 2011/83/EU irányelv célja, hogy az uniós fogyasztóvédelmi előírásokat a mai kor követelményeihez igazítsa, felhasználva az elmúlt években problémásnak bizonyult területeken szerzett tapasztalatokat. Az irányelvet - amely négy korábbi jogszabály helyére lép - 2013 decemberéig kell a tagállamoknak átültetniük nemzeti jogrendszereikbe és 2014 júniusától kell alkalmazni az új előírásokat.

Ezen felül 2011 novemberében a Bizottság javaslatot nyújtott be a fogyasztói jogviták alternatív, illetve online rendezéséről , amelynek részeként a fogyasztók egy új eszköz segítségével rendezni tudják majd azokat a vitákat, amelyek más uniós országokból az interneten keresztül vásárolt termékek, illetve szolgáltatások kapcsán merülnek fel. A vásárlók a vitás kérdéseket egy uniós platformhoz nyújthatják be elektronikus úton, és a vita rendezése is az interneten keresztül történik majd.

Internetes vásárlók jogai:

Az interneten vásárló fogyasztókat a vásárlást megelőzően tájékoztatni kell az alábbiakról:

 • a kereskedő  elérhetőségeiről,
 • az áruk vagy  szolgáltatások lényeges tulajdonságairól,
 • az áruk vagy  szolgáltatások adókat is tartalmazó áráról,
 • a szállítási  költségekről,
 • a fizetés, szállítás vagy szerződésteljesítés módjáról és feltételeiről,
 • a vevő elállási jogáról,
 • az ajánlat vagy az ár érvényességének időtartamáról
 • adott esetben a szerződés legrövidebb időtartamáról, olyan szerződéseknél, amelyek alapján az áruk szállítása vagy a szolgáltatások teljesítése folyamatosan vagy ismétlődően történik

Az uniós előírások tiltják, hogy a termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítő internetes oldalak megtévesztő elemeket tartalmazzanak. Az Európai Bizottság rendszeresen ellenőrzi, hogy a fenti kategóriába tartozó európai oldalak betartják-e az uniós előírásokat.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, a szállító köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül visszatéríteni. A termék visszaküldésének költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli.

A magáneladótól vásárolt termékek adásvételére nem vonatkoznak a fent ismertetett fogyasztóvédelmi szabályok, így nincs lehetőség arra, hogy a vásárló hét napon belül meggondolja magát a vétellel kapcsolatban.

Vásárlástól való elállás:

A Vásárló jogosult a megrendeléstől számított 12 órán belül, (a kiszállítást megelőzően) elállni az általa megjelölt rendeléstől. A Vásárló a vásárlástól való elállás jogát e-mailben vagy telefonon érvényesítheti, INGYENESEN. A Vásárló jogosult az áru átvételét követő 3 munkanapon belül, - indoklás nélkül - a rendelését érvényteleníteni. Ez esetben a Vásárló az általa megrendelt terméket a kiállított számlával együtt köteles visszajuttatni a következő címünkre: 1149 Budapest Nagy Lajos király útja 136.

A visszaérkezett áru ellenértékét a boxterem.hu shop web áruház köteles 30 munkanapon belül megtéríteni. Csak és kizárólag bontatlan csomagolásba visszaérkezett és még nem használt termék esetében áll módunkban a vételár visszatérítésére! Amennyiben vásárló élni kíván az elállási jogával, a visszaküldés logisztikai költségeit (szállítás és csomagolás) a Vásárló viseli. A boxterem.hu shop web áruház a termékek kiszállítási díját nem téríti vissza. Kizárólag a megrendelt áru vételárát áll módunkban visszafizetni. A vásárlástól való elállást megelőzően érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. Készséggel állunk az Ön rendelkezésére és bizalommal fordulhatnak hozzánk bármilyen felmerülő probléma esetén.

Javítás, csere és a vételár visszafizetése

Európai Unión belüli internetes vásárlás esetén, ha a termék nem úgy néz, ki vagy nem úgy működik, ahogy megvételre hirdették, akkor minimum két évig lehet minőségi kifogással élni, és a termék cseréjét vagy ingyenes javítását kérni, a nem internetes úton vásárolt termékekkel azonos módon. Javításokat 14 munkanapon belül igyekszünk kielégíteni, szükség esetén a terméket cseréljük.

Ha a javítást vagy a cserét nem lehet belátható időn belül elvégezni, illetve ha a fogyasztóra nézve jelentős kényelmetlenséggel járna, akkor árleszállítást vagy a vételár visszatérítését kérheti.

Szállítás

A Vásárló Boxterem.hu Shop termékeinek átvételére a következő módok közül választhat:

 • Személyes átvétel: a termék megrendelésekor, amennyiben a termék raktáron van, azonnal átvehető az üzletben nyitvatartási időben. (1149 Budapest Nagy Lajos király útja 136.)
 • Utánvétellel: A DHL gondoskodik az áruk kiszállításáról. A termék kiszállításakor a Vásárló a kézbesítő futár részére egyenlíti ki a rendelési számla végösszegét. A termék szállítási határideje raktáron lévő termék esetén 2-8 nap, előrendelt termék esetén 60-90 nap. A szállítási díj a következő táblázat szerinti:

Termék súlya

Kiszállítás díjszabása

 1 Kg

 1500,- FT

 1-5 Kg

 4500,- FT

 5-10 Kg

 6800,- FT

 • PICK PACK POINT:

1. small 20x30x10 cm 0-3 kg 990 Ft Bruttó
2. medium 30x30x30cm 3-10kg 1290 Ft Bruttó
3. large 50x50x50cm 10-15kg 1490 Ft Bruttó
4. extra 60x60x60cm 15-20kg 1690 Ft Bruttó

A táblázatban feltüntetett súlyhatár felett egyedi árképzés érvényes, melyről, szállítás előtt értesítjük a megrendelőt. A megrendelés csak a szállítási

költségek elfogadása után érvényesül, visszaigazolás formájában.

A szállítás hiányos vagy nem teljesíthetsége esetén a Kereskedő annak tudomásulvételét követően 30 napon belül értesíti a Vásárlót.

A szállítás Vásárló miatti meghiúsulása esetén a szállítási díjat a Kereskedő kiszámlázza a Vásárló felé. A kiszámlázott díjak rendezésének 30 napos elmaradása esetén jogi úton érvényesítjük követelésünket.

Kézbesítés elmaradása

Az uniós jogszabályok értelmében az interneten megrendelt árukat a rendeléstől számítva 30 napon belül kézbesíteni kell, hacsak a vevő és az eladó erről másként nem állapodott meg.
Ha a megrendelést nem tudja teljesíteni, az eladónak 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a vevőt, és vissza kell fizetnie neki a vételárat.